Fredora Consult AS bistår små og mellomstore selskaper som har behov for økonomisk, administrativ eller finansiell kompetanse på midlertidig eller permanent basis. Vi legger vekt på at rådgivningen er tilpasset kundens behov og er praktisk og kostnadseffektiv. Vårt arbeid vil dels utføres ute hos kunden, dels fra vårt kontor med oppfølging per telefon og e-post.

Forretningsførsel (Corporate Secretary)

Målgruppen er investeringsselskaper, eiendomsselskaper, selskap under etablering samt mindre selskap med begrensede administrative behov og ressuser. Fredora Consult AS kan dekke de fleste administrative funksjoner det er behov for etter nærmere avtale.

Økonomisjef til leie (Chief Financial Officer)

Målgruppen er små og mellomstore selskaper med behov for god og oppdatert informasjon om utviklingen i lønnsomhet, likviditet og kapitalbehov. Som Chief Financial Officer (CFO) vil vi bearbeidede data fra regnskapsfører og presentere disse slik at ledelsen, styret og eiere får tilgang til god og oppdatert styringsinformasjon tilpasset selskapets behov og situasjon.

Finansiell og strategisk rådgivning (Corporate Finance)

Målgruppen er små og mellomstore selskaper med behov for bistand ved strategiprosesser, kjøp eller salg av virksomhet, eierspørsmål, kapitalutvidelser og ekstern finansiering. Vi kan etter behov bistå med analyser og rådgivning i deler av prosessen eller bidra i hele prosessen.